dvd لایحه قصاص

 
 
ناموجود

با پیروزی انقلاب اسلامی، رای اکثریت قاطع مردم ایران به نظام جمهوری اسلامی، تصویب قانون اساسی و شکل گیری ارکان نظام بر اساس آن، انتظار می رفت قوه قضائیه و قوانین مربوط به حوزه ی قضائی مورد بازبینی قرار گیرد و تطابق یا عدم تطابق آن با شروع مورد بررسی قرار بگیرد. شهید آیت الله دکتر بهشتی که از سوی رهبر انقلاب، امام خمینی، به ریاست دیوان عالی کشور منصوب شده بود، گامهای مهمی برای تغییر و تحول در ساختار قوه قضائیه و نیز بررسی، اصلاح و تنظیم قوانین موجود برداشت. 
در همین راستا جلسات مناظره ی آزاد منتقدان با حضور حقوقدانان منتقد، دکتر خزاعی، دکتر ترابی و دکتر بشایارانی از یک سو و آیت الله دکتر بهشتی، آیت الله جوادی آملی و آیت الله ربانی املشی  از سوی شورای عالی قضائی در 21 اردیبهشت و  4 خرداد 1360 در کاخ دادگستری برگزار شد. مجموعه ای که ملاحضه می کنید حاوی تصاویر این مناظرات است.