dvd آزادی، هرج و مرج، زورمداری (مناظره تلویزیونی)

 
 
ناموجود

توسعه طلبی گروهی و سهم خواهی انحصاری، نخستین چالشی است که هر نهظت اجتماعی - سیاسی پس از پیروزی با آن مواجه است. در چنین شرایطی جو آن چنان آلوده و ملتهب می گردد که مرز های «آزادی و هرج و مرج» و «حقیقت و توهم» مخدوش شده و حق از باطل به سختی قابل تفکیک خواهد بود. در این چنین شرایطی مناظره های شفاف و آگاهی بخش می تواند جامعه را به سمت آرامش و ثبات هدایت کند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز، جامعه تازه رهیده از اختناق و استبداد با امواج توفنده این چالش ها رو به رو بود.
شهید آیت الله دکتر بهشتی از جایگاه یکی از رهبران انقلاب اسلامی با شرکت در مناظرات آزاد متعدد، با تبیین نظرات و دیدگاه های حزب جمهوری اسلامی، در تشویق به پایبندی بر مبانی عقلانی در جو ملتهب آن ایام کمک شایانی نمود.مجموعه ای که ملاحظه می کنید حاوی تصویر مناظره های تلویزیونی با نمایندگان احزاب سیاسی است که در سال 1360ضبط و پخش شد.