CD مبارزه پیروز

 
 
ناموجود

"سنخیت و تناسب میان راه، روش و تاکتیک مبارزه، با هدف آن فوق‌العاده اهمیت دارد. بسیاری از مبارزات به علت آن که روش صحیح و متناسب با هدف را انتخاب نکرده‌اند، شکست می‌خورند و به جای آن‌که مبارزه آنان را به هدف نزدیک کند، از آن دور می‌کند." شهید آیت الله دکتر بهشتی
شهید بهشتی در این سخنرانی ها علاوه بر نقد مراثی و غلوهایی که پیرامون قیام امام حسین رواج داشته، ضمن تاکید بر متوقف نماندن در گریه بر امام، از غمگین بودن به یاد مظلومیت امام در شرایط هولناک استبداد و ظلم رایج حکومتهای جور، تحلیلی کاربردی و حرکت‌آ‌فرین ارائه میدهد که در زمانه خود تا به حال تازه و زنده می‌نماید. ایشان در این سخنرانی‌ها به تحلیل تاریخی واقعه عاشورا دست زده و شرایط زندگی سیاسی، اجتماعی امام را از سالها پیش از رخداد عاشورا و در دوره حکمرانی معاویه بن ابیسفیان بررسی کرده است. در این تحلیل ردپای پررنگی از شناخت واقعیات تحمیل شده بر امام و نیز ارزیابی او به عنوان یک انسان با تواناییهای معمول یک رهبر بزرگ و شخصیت مصلح مذهبی سیاسی به تصویر کشیده شده است.این مجموعه صوتی متشکل از 4 گفتار است که حدود 5 دهه قبل ارائه شده.  4 گفتار سخنرانی دکتر بهشتی در محرم سال های 1344 و 1345 در مرکز اسلامی هامبورگ ارائه شده است.