CD نقش آزادی در تربیت کودکان

 
 
ناموجود

"آقای عزیز و خانم محترم و معلم عزیز؛ بچه‌ی آزاد تربیت کردن دردسر و زحمت دارد و کاری دشوار است. این‌که آدم بچه را طوری بار بیاورد که با یک تشر، با یک «گم‌شو!» حساب خودش را بکند، خیلی مشکل نیست؛ ولی این‌که انسان بخواهد بچه را طوری بار بیاورد که «گم‌شو» در او خیلی اثر نکند اما محاسبةالنفس در او اثر بکند و از بچگی شروع به حساب‌کشی از خویشتن کند، خیلی دشوار است؛ خیلی صرف وقت می‌خواهد؛ خیلی مهارت می‌خواهد. ممکن است کسانی بگویند «کو وقت این حرف‌ها؟ کو حوصله‌ی این حرف‌ها؟» درست می‌فرمایید. ولی اگر چنین نکنیم بعد باید بپرسیم «کو آن جوانان رشید آزاد و آزاده که بتوانند پاسدار حق و حقیقت باشند؟»" شهید آیت الله دکتر بهشتی
این کتاب صوتی شامل یازده گفتار و نوشتار از شهید دکتر بهشتی است در مورد مسائل تربیتی. برخی از این سخنرانی ها در انجمن اولیاء و مربیان مدرسه رفاه ایراد شده است. برخی دیگر از سلسله جلسات تفسیر قرآن ایشان که موضوع آن مرتبط با مسائل تربیتی بوده است انتخاب گشته است. چند گفتار هم مربوط به سالهای پس از انقلاب است. سابقه ایشان از نظر کار آموزشی و تربیتی به سالهای اول طلبگی ایشان بر می گردد؛ زمانی که به مدیریت دبیرستان دین و دانش فراخوانده شد. پس از آن در سال 1349 به همکاری با سازمان تالیف کتابهای درسی پرداخت که دستاورد آن ساماندهی بنیادین به کتابهای درسی بود. در همان دوران با همکاری عده ای از مبارزان در سازماندهی و توسعه فعالیتهای بنیاد تعاون و رفاه و مدرسه رفاه که با هدف تربیت نیروهای متعهد و متخصص شکل گرفته بود پرداخت. به علت تجارب فراوان ایشان در کار آموزشی و تربیتی از یک سو و آشنایی با مبانی تربیتی اسلام از سوی دیگر، این مجموعه گفتارها برای مربیان و معلمان و اولیاء دانش آموزان بسیار سودمند است.