مبارزه پیروز(جیبی)

 
 
ناموجود

این متن،  گفتاری از شهید آیت‌الله دکتر بهشتی است که نخستین بار در مجموعة گفتار عاشورا منتشر شد. این کتاب مجموعة شش سخنرانی از آقایان استاد شهید مطهری،‌ شهید آیت‌الله دکتر بهشتی، مرحوم آیت‌الله طالقانی و مرحوم دکتر آیتی است که در جمع اعضاء انجمن اسلامی مهندسین در روزهای 8 تا 13 محرم 1382ه.ق، 1336ه.ش در منزل آقای نوید برگزار می‌شد. این مجموعه بعدها در کتابی با عنوان گفتار عاشورا توسط شرکت سهامی انتشار به طبع رسید.
گفتمان غالب در این سخنرانی‌ها که در فضای سرخوردگی پس از کودتای 28 مرداد 1332 و شکست مبارزات ملی انجام گرفته است،‌ تشویق و تشجیع جامعه به جهاد با ظلم و فساد اجتماعی و مظاهر آن و تبیین ارزش‌های ایثار و شهادت در راه آرمان‌های بلند انسانی است. 
گفتار حاضر را پیش از این در کتابی به همین نام و همراه با سه گفتار دیگر در همین موضوع منتشر کرده‌ایم. امید آنکه مطالعه این کتاب ما را در پیمودن راه حسین(ع) یاری کند.