عوامل موفقیت یک نهضت

 
 
ناموجود

سلسله درس‌گفتارهای «محیط پیدایش اسلام» شامل مجموعه بحث‌هایی است که شهید آیت‌الله دکتر بهشتی در آخرین شنبه هر ماه میلادی در فاصلة سال‌های 1967 ـ 1966 (1346 ـ 1345) در مرکز اسلامی هامبورگ در جمع عده‌ای از دانشجویان و علاقمندان به مطالعات اسلامی ایراد می‌کردند که این سلسله مباحث را پیش از این به صورت کتاب منتشر کرده‌ایم. این متن، واپسین بخش آن گفتارهاست که به تجزیه و تحلیل عوامل موفقیت نهضت اسلام می‌پردازد و در تاریخ 28 اکتبر 1967  (6 آبان 1346)، ایراد شده است. در این گفتار، شهید بهشتی پا را از تحلیل تاریخی صرف فراتر گذاشته و بر مبنای نگاهی جامعه‌شناختی، به استنتاج اصول موفقیت یک نهضت می‌پردازد. 
عوامل موفقیت یک نهضت بخشی از مجموعة گفتاری از شهید آیت الله دکتر بهشتی است که در آخرین شنبة هر ماه میلادی در سال‌های 1345 ـ 1346 (1966 ـ 1967) در مرکز اسلامی هامبورگ ایراد شده است. آخرین جلسة این مجموعه گفتاری به تاریخ 6 آبان 1346 (28 اکتبر 1967) با عنوان عوامل موفقیت یک نهضت برگزار شده که وی ضمن بحث از عوامل عادی موفقیت نهضت اسلام به موارد ذیل به طور صریح اشاره می کند: ایمان قاطع، لیاقت و کاردانی، عدم درماندگی، ملاحظة شرایط خاص سیاسی، جواب قطعی به مسائل روز، منادی آزادی بودن و پیدایش اسلام در یک خلاء سیاسی‌ـ اجتماعی.