موسیقی و تفریح در اسلام

 
 
ناموجود

این کتاب شامل دو گفتار و یک جلسه پرسش و پاسخ درباره موسیقی است. گفتار نخست مربوط به سال‌های 1343- 1349 و دوره‌ای است که ایشان به عنوان امام مسجد و مرکز اسلامی هامبورگ در آلمان حضور داشته‌اند و در پاسخ به پرسشى که در این رابطه از ایشان کرده‌اند، ایراد شده است. اما بخش افزوده شده، پرسش و پاسخی در پایان یکی از گفتارهای محیط پیدایش اسلام است که به دلیل ارتباط موضوعی با بحث «موسیقی در اسلام» برای اولین‌بار در این کتاب منتشر می‌شود. 
گفتار دوم درباره تفریح از دیدگاه اسلام است. ایشان این گفتار را بین سال‏هاى 1349 تا 1357 در اردوى تابستانى مدرسه رفاه ایراد کرده و پیش از این نیز بنیاد نشر آثار و اندیشه ‏هاى شهید آیت ‏الله دکتر بهشتى آن را در مجموعه مباحث تربیتى ایشان با عنوان نقش آزادى در تربیت کودکان منتشر کرده است.