شب قدر

 
 
ناموجود

این کتاب از سه بخش متفاوت، اما مرتبط تشکیل شده است. گفتار نخست با عنوان «شب قدر» از مجموعه سخنرانى‏هاى دکتر بهشتى در مرکز اسلامى هامبورگ (آلمان) استخراج شده است که در سال 1344، یعنى در اولین سال اقامت پنج سال و نیمه ایشان در آن دیار ایراد شده است. همان‏گونه که از شیوه بحث پیداست، روى سخن با مخاطبانى است که با معلومات متفاوت کنار یکدیگر قرار گرفته¬اند؛ لذا نوشتار حاضر در عین سلیسى و روانى، بر استدلال‏ها و شواهد عینى استوار است. گفتار دوم با عنوان «روزهاى آخر زندگى حضرت على(ع)» از مجموعه گفتارهاى ایرادشده پس از بازگشت ایشان از آلمان برگزیده شده است. نگاه تاریخى به رویدادهاى آخرین سال¬هاى زندگانى امام على (ع)، استناد به شواهد متقن و تصحیح باورهاى غلط رایج در اذهان عامه، که شیوه همیشگى ایشان در گفته ‏ها و نوشته‏ هایشان بوده، در اینجا نیز مشهود است. 
سومین بخش این اثر، متن خطبه متقین از کتاب شریف نهج ‏البلاغه است که دکتر بهشتى آن را ترجمه کرده و از میان دست‏ نوشته ‏هاى ایشان انتخاب شده است. امید است که توشه راه حق‏جویان و خداباوران راستین باشد.