نسبت علوم اسلامی با علوم انسانی

 
 
ناموجود

این کتاب ، گفتاری است از شهید آیت‌الله دکتر بهشتی است که در سال ۱۳۵۶ خطاب به طلاب مدرسه منتظریة الشمس (حقانی) و در حضور اساتید آن ایراد شده است. متن این کتاب از سه منظر جالب توجه است. نخست، از منظر محتوای بحث که به تبیین رابطه و نسبت میان علوم اسلامی و علوم انسانی مربوط می‌شود. چنانچه خواهید دید، درک صحیح این رابطه به بیان علل ضرورت آشنایی طلاب علوم دینی به طور خاص و علاقمندان به اسلام‌شناسی به‌طور عام با علوم انسانی جدید می‌انجامد. دوم، شیوه بیان مطلب است که نوع رابطه میان اساتید مدرسه با طلاب را به تصویر می‌کشد؛ رابطه‌ای توأم با احترام متقابل اما صراحت و صداقت. سوم، این متن به لحاظ آشنایی با فضای فرهنگی و فکری آن زمان، از منظر تاریخی نیز جالب توجه است، از جمله برای علاقمندان به شناخت تاریخ فکری ایران معاصر به‌طور کلی و شناخت واقعیت‌های مربوط به مدرسه حقانی به‌طور خاص؛ واقعیت‌هایی که افسانه‌پردازی‌های موهوم و بی‌پایه‌ی رایج در این زمینه را به‌طور جدی به چالش می‌کشاند. 
لازم به تذکر است که در موارد لازم، توضیحاتی در پانوشت‌ها اضافه شده است. امید آن که مقبول خاطر خوانندگان گرامی قرار گیرد.