درس گفتارهای فلسفه دین

 
 
ناموجود

«هدایت باید پاک، بیغرضانه و برای "خدمت به انسان" باشد نه برای "به خدمت گرفتن انسان" و برای شکفتن استعدادها و "خودیِ انسان¬ها" باشد نه برای "کور کردن سرچشمه‌های انسانی" او.»
دین به عنوان آیین بهتر زیستن، پاسخگوی نیازهای واقعی بشر بوده و به روشنی به تبیین فلسفة هستی می‌پردازد.
شناخت جهان بیرون (هستی) و جهان درون (انسان) موضوع فلسفة دین است و تکاپو در این جهت به چیستیِ فلسفه زندگی و هدف حیات پاسخ می‌دهد.
شهید آیت‌الله دکتر بهشتی به عنوان آموزگار ستُرگ دین همواره در راستای تعلیمِ حقیقت دین گام برداشته و در این راه خدمات شایانی را سامان داده است.
سلسله درس‌گفتارهای فلسفه دین تلاش ستوده‌ای است از شهید بهشتی برای تشریح فلسفه دین و مصون داشتن آن از کج‌فهمی‌ها برای معلمان دروس تعلیمات دینی تا آموزه‌های دین را با درک کامل تعلیم نمایند و فرصت آموزش تعلیمات دینی را به آموختن درس زندگی و تربیت نسل آینده تبدیل کنند.