پیامبری از نگاه دیگر

 
 
ناموجود

«خدا از پیامبران پیمان گرفت که من به شما کتاب و حکمت می‌دهم، اما یادتان باشد که نمی‌روید دستگاه بسته متحجرِ محدودِ قفس‌مانندِ مرید و مرادی درست کنید. می‌روید آدم روشن، آدمی دارای بینش وسیع و آدمی پیوسته به خدا بسازید، نه آدمی پیوسته به خودتان! این سرمایه بزرگ برای این نیست که شما خودتان میان خلق خدا بت شوید؛ پیغمبر هم نباید بت شود، هیچ پیغمبری!»
سلسله گفتاری پیرامون وحی، نبوت، خاتمیت، امامت، رسالت انبیاء و مسئولیت مبلغان مکتب نبوی.
شهید آیت‌الله دکتر بهشتی به شیوه مألوف با طرح مباحث چالشی، امکان اثبات عقلی خاتمیت را منتفی دانسته و به شبهات مطرح شده در این ارتباط پاسخ می‌گوید. وی با هم‌راستا دانستن هدایت و عدالت اجتماعی در نهضت انبیاء، ضمن اشاره به مسئولیت عالمان دینی، به آسیب‌شناسی رفتاری روحانیت می‌پردازد و جلوه‌ای دیگر از منظومة فکری خود را به نمایش می‌گذارد.