شناخت اسلام

 
 
ناموجود

«انسان در پناه ایمانِ استوار دینی، ‌در خویشتن، پشتوانه نیرومندی احساس می‌کند. با خلوص و پاکی بیشتری دست به کارِ خدمت می‌شود. در راه هدف خود به دریوزگی و پستی و مداهنه تن نمی‌دهد و اگر کوشش در راه هدف، او را به رنج انداخت یا از او سلب سودی کرد متزلزل نمی‌شود.»
شناخت اسلام تلاشی در جهت معرفی شریعت محمدی به عنوان مکتبی که راهنمای عمل انسان در کلیه قلمروهای زندگی فردی و جمعی است، می‌باشد. 
این مجموعه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، با همکاری آقایان دکتر باهنر و دکتر گلزاده غفوری به منظور تدریس در مقطع متوسطه و به عنوان کتاب تعلیمات دینی تدوین و تألیف شده است.