سه گونه اسلام

 
 
ناموجود

«یکی از وظایف هر دختر و پسر مسلمان در سن بلوغ این است که اسلام اقلیمی و خانوادگی را به اسلامِ شناختی و انتخابی تبدیل کند.
این یکی از همان چیزهای به نظر جزئی است که از وقتی در اسلام مورد بی‌مهری و کم‌توجهی قرار گرفت، جامعة ما را به عقب برد.»
ر پی ضرورت سامانبخشی به انگیزش‌های سیاسیِ تشکل‌های دانشجویی، شهید آیت‌الله دکتر بهشتی در جمع دانشجویان خارج از کشور به تحلیل جامعه‌شناختی نهضت اسلامی پرداخته و موضع مکتب وحی را نسبت به وظایف گروندگان، پیامدها و دستاوردهای نهضت، برای کاربست در مقاطع مختلف تاریخی تبیین می‌نماید.
این کتاب شامل دو گفتار تحلیلی با رویکرد معرفی اسلام به عنوان جریانی تاریخ‌ساز است.