خدا از دیدگاه قرآن

 
 
ناموجود

«تعلیم قرآن در زمینه مسائل مابعدالطبیعه، اساسی‌ترین بخش از معارف پرارزشی است که این گنجینه معرفت الهی در اختیار جست‌وجو گران نهاده است.
متأسفانه این تلاش همیشه از تأثیر نامطلوب پیش‌داوری‌ها، گرایش‌ها و موضع‌گیری‌های قبلی مصون نبوده است. همه کسانی که به این نقطه¬ضعف در کارهایی که تاکنون در زمینه شناخت معارف قرآن انجام گرفته توجه دارند، احساس می‌کنند که برای شناخت چهرة واقعی اسلام در آئینه کتاب و سنت باید بار دیگر کوشید.»
«خدا از دیدگاه قرآن» از جمله آثار نوشتاری بر جای مانده از شهید آیت‌الله دکتر بهشتی است که کوششی عالمانه و نوجویانه در زمینه شناخت معارف قرآن می‌باشد.
این کتاب رسالة دکتری ایشان بوده و با توجه به بحران‌های فکری ـ سیاسی دهه‌های 40 و 50 تدوین و تألیف شده است.
دوری از تعصب و پیش‌فرض‌های محدود کننده، همچنین پاسخگویی به نیازهای نسل جست‌وجوگر از ویژگی‌های این اثر است.