بهداشت و تنظیم خانواده

 
 
ناموجود

«درمورد پیشگیری از باردارشدنِ زن با استفاده از راه‌های گوناگون، آنچه از ادّله فقهی ما استنباط می‌شود جواز همة انواع پیشگیری است. در مورد این پیشگیری تنها مسئله و مطلبی که وجود دارد این است که در میان زن و شوهر اختلاف نظری در این زمینه نباشد.»
«بهداشت و تنظیم خانواده» متضمن تأکید بر رعایت مصالح خانواده و پیش‌بینی مشکلات کثرت عائله از جنبه‌های اقتصادی، تربیتی و اجتماعی است.
دکتر بهشتی با عنایت به ضرورت توجه به واقعیت‌های زندگی کنونی با ورود به مسائل بحث‌برانگیز از قبیل موضوعاتی چون تنظیم خانواده، تعقیم و سقط جنین در جمع متفکران مسلمان و پزشکان اندیشمند با جسارت علمی و متانت همیشگی، دیدگاه‌های سنتی را به چالش می‌کشد.
این کتاب گردآمدة مجموعه نشست‌های علمی در جمع انجمن اسلامی پزشکان، با حضور اندیشمندانی همچون استاد مطهری، علامه جعفری، دکتر سامی، دکتر حائری یزدی و ... است. ترجمه مقاله‌ای با همین موضوع که برای کنفرانسی در مراکش ارسال شده بود، ضمیمه این کتاب می‌باشد.