موقیعت زن از نظر اسلام

 
 
ناموجود

«زن و مرد از نظر تعالیم اسلام با یک چشم به آنها نگاه شده، هر دو انسان اند و از نظر مواهب و مزایای عمومی انسانی یکسان هستند.»

کتابی که پیش رویس شما قرار دارد درباره موضوع جایگاه زن در آیین اسلام از دیدگاه شهید آیت الله دکتر بهشتی است. آغازگر کتاب، سه درسگفتار با عنوان «موقعیت زن از نظر اسلام» است که در سال ۱۳۴۷ در جلسات ماهانة مرکز اسلامی هامبورگ برای ایرانیان ساکن آلمان ایراد شده است. طبق روال و رویه همیشگی دکتر بهشتی، این جلسات با مشارکت فعال مخاطبان همراه است و هدف از برگزاری آن، دستیابی به اجماع فکری در خصوص فهم پاسخ اسلام به پرسش های زمانه است. از آنجاکه در نشر آثار دکتر بهشتی قصد ما این بوده که نوشته ها یا گفتار های باقی مانده را به عنوان اسناد تاریخی، با رعایت امانت داری منتشر شود، تا آنجا که مقدور بوده نام اشخاص مشارکت کننده ذکر شده است. به نظر می رسد جلسه چهارم هم در همین موضوع تشکیل شده است که متاسفانه نوار آن یافت نشده است. بدیهی است که مطالبی که در این کتاب گردآوری شده است تنها شامل آن بخش از دیدگاه های دکتر بهشتی در این زمینه است که امکان نشر مستقل داشته و لازم است علاقه مندان به شناخت اندیشه ایشان در این موضوع، به دیگر آثار برجای مانده از آن شهید که توسط بنیاد منتشر شده مراجعه کنند.